ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Πιστοποιημένο Κέντρο

Το Κέντρο Εφαρμοσμένων Τεχνών «Δημιουργική Γωνιά» είναι πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), ο οποίος υπάγεται στο Υπουργείο Παιδείας, και είναι αναγνωρισμένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Subscribe to our newsletter

Αποδέχομαι τους 'Ορους Προστασίας Προσωπικών δεδομένων