Η «Δημιουργική Γωνιά» ιδρύθηκε από τη Μαρία Δαμανάκη  το 2013 και από το 2015 λειτουργεί ως αδειοδοτημένο από το Υπουργείο Παιδείας  (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) Κέντρο Δια Βίου Μάθησης επιπέδου 1, προσφέροντας μαθήματα και σεμινάρια στους τομείς της Διοργάνωσης & Διακόσμσης Εκδηλώσεων και των Εφαρμοσμένων Τεχνών.

Το όραμα της ιδρύτριας ήταν η δημιουργία ενός εκπαιδευτηρίου  που θα προσφέρει στον νέο επαγγελματία στον Χώρο της Διοργάνωσης Εκδηλώσεων και των Εφαρμοσμένων Τεχνών συστηματική θεωρητική και πρακτική κατάρτιση, ώστε να μπορέσει να προσφέρει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στον τομέα απασχόλησής του. 

Παράλληλα, το Κέντρο προσφέρει πλήθος σεμιναρίων μετεκπαίδευσης και εξειδίκευσης σε  ενεργούς επαγγελματίες , οι οποίοι αισθάνονται την ανάγκη να ανανεώσουν και να εμπλουτίσουν τη γνώση τους και να εξελιχθούν επαγγελματικά.

Τα Προγράμματα Σπουδών καταρτίστηκαν λαμβάνοντας υπόψιν καλές εκπαιδευτικές πρακτικές που εφαρμόζονται σε χώρες με μακρά παράδοση στις διδασκόμενες ειδικότητες (Η.Π.Α., Η.Β.)  και προσαρμόστηκαν στα Ελληνικά δεδομένα, ώστε οι απόφοιτοι του Κέντρου να συνδυάζουν υψηλού επιπέδου γνώσεις και να μπορούν να τις εφαρμόσουν άμεσα στην εγχώρια αγορά.

Οι απόφοιτοι του Κέντρου μας εξασκούν με επιτυχία το επάγγελμά τους και πολλοί από αυτούς  έχουν ιδρύσει δικές τους επιτυχημένες επιχειρήσεις στους τομείς της Διοργάνωσης και Διακόσμησης Εκδηλώσεων και στην Κατασκευή και Εμπορία Χειροποίητων αντικειμένων.

Οι συνεργάτες και εκπαιδευτικοί της Δημιουργικής Γωνιάς είναι καταρτισμένοι στο γνωστικό τους αντικείμενο  και διαθέτουν πλούσια επαγγελματική εμπειρία στον τομέα τους. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες μετάδοσης γνώσεων τόσο σε θεωρητικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο πρακτικής προετοιμασίας για την αγορά εργασίας.

Πέρα από το εκπαιδευτικό δυναμικό το Κέντρο μας υποστηρίζεται από εξειδικευμένους επαγγελματίες πολλών ειδικοτήτων, οι οποίοι εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία όλων των τομέων σπουδών και του Κέντρου μας συνολικά.

Επιπλέον, δίνουμε μεγάλη σημασία στην ανάπτυξη στενών εκπαιδευτικών σχέσεων μεταξύ διδασκόντων και σπουδαστών, ώστε να εξασφαλίσουμε την εξατομικευμένη εκπαιδευτική προσέγγιση του κάθε σπουδαστή, με στόχο την αναγνώριση και την καλλιέργεια των ατομικών δυνατοτήτων του κάθε ενός ξεχωριστά.